Outsourcing Rzeszów
Promocja Wizerunku
outsourcing-rzeszow.
Strona GłównaNasza OfertaDotacje UEObniżenie Kosztów FirmOdszkodowania RzeszówKontakt
erz.pl - Katalog Firm

Nasza Oferta

Dbając o interesy naszego Klienta, oferujemy następujący katalog usług:

> windykacja należności (administracyjna, bezpośrednia)

> postępowanie polubowne

> postępowanie nakazowe sądowe

> postępowanie egzekucyjne
Więcej informacji w dziale "Windykacja".

> pieczęć prewencyjna
Sprawdzony sposób skłaniający kontrahentów do termino-wego regulowania płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży informuje o konsekwencjach wynika-jących z opóźnień w zapłacie tj. przekazanie długu do firmy windykacyjnej B.O. I W.N. "Jachyra & Partnerzy".

> stała współpraca (monitoring)
Monitorowanie bieżących płatności w celu uniknięcia zatorów płatniczych

> zakup sprzedaż wierzytelności

> raporty gospodarcze
(sprawdzanie wiarygodności przyszłego kontrahenta)
B.O. I W.N. "Jachyra & Partnerzy" proponuje Państwu sporządzanie raportów handlowych na temat danego podmiotu. Raport handlowy jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem. Zawiera informację o stanie formalno-prawnym i finansowym badanej firmy, informuje
o skali jej działalności oraz osobach ją reprezentujących. Dzięki takim informacjom można zminimalizować ryzyko przed zawarciem umowy

> dotacje UE
Więcej informacji w dziale "Dotacje UE"

> inne usługi prawne
Udzielamy porad i konsultacji, zajmujemy się sporządzaniem projektów pism i umów, dochodzeniem odszkodowań, restrukturyzacją finansową itp.
Aktualności:
Główna Siedziba:
ul. odszkodowania 23a, 35-010 Rzeszów
Www: jachyrapartnerzy.pl
E-Mail: boiwn@jachyrapartnerzy.pl